JätevesijärjestelmätTEHOKAS JÄTEVEDENPUHDISTUS


Sinun ja lähiympäristösi turvaksi

FANN pienpuhdistamolla puhdistettu jätevesi täyttää

uimaveden laatuvaatimukset.

 

FANN pienpuhdistamolla täytät tiukalla vaatimusalueella

edellytetyt puhdistustasot. FANN pienpuhdistamossa on 

sisäänrakennettuna jälkisuodatus jäteveden

 hygieniasointia varten, joka poistaa mikrobit niin tehokkaasti,

 että uimavedelle asetetut laatuvaatimukset täyttyvät

ilman erillisiä arvokkaita desinfiointilaitteita.

 Saat korkeatasoista terveyden ja lähiympäristön suojelua 

– sinun ja naapureidesi hyväksi.